9.2 C
София

Какви са изискванията към производството на био месо?

Проф. Даскалов, как една ферма за производство на месо може да стане био?

Подходът една ферма да бъде био е абсолютно унифициран. Ние подхождаме по един и същи начин, разбира се, съобразявайки се с обекта на отглеждане и производство. За да бъде био месото, трябва да бъдат био растенията. Това е законодателство на ЕС, ние не правим нещо по-различно от това, което се прави в Европа. Например една Германия вече има сериозни проценти на био производство на месо, на фона на общото си производство.

Как се изследват качествата на месото?

Качеството е имагинерно понятие, защото стои в главата на всеки един човек. Това, което важи за вас по отношение на един продукт, може да не важи за мен. Когато дефинираме качеството, трябва да се опрем на неговите чисто органолептични  показатели, физикохимични качества с някакви определени стойности на съответните съставки. А микробиологичната страна е вече безопасността на храните. Но качеството го определяме чрез нашите субективни усещения. Много качествени продукти от гледна точка на пълноцеността на продукта не са вкусни. Когато говорим за качеството, трябва да акцентираме върху това, кое е специфично за био производството. То е връщане към онова автентично производство, където постиженията на цивилизацията – минералните торове, новите технологии и генномодифицираните организми не се използват. При био производството на месо трябва да гарантираме, че фуражът ще бъде произведен по онзи чисто биологичен начин, който е известен на нашите дядовци и прадядовци преди 100 години. За целта е  важно да се преодолеят по-бързо всички административни бариери. Има една много сложна процедура за месо, която започва във фермата, на пасището. Ние трябва да бъдем сигурни, като това се потвърждава от проверките на нашите органи, че в тези пасища, ако се използва някакъв тор, то той е естествен оборски тор.

Как се сертифицира една био ферма за производство на месо в България?

Пътят до сертифициращата фирма е много дълъг и продължава 3-4, понякога 5 години. Аз съм ходил на такива места, където действително се стартираха такива проекти. Желанието е огромно да се влезе в тази бизнес ниша, но първо трябва да намериш подходящите земи за тази цел. Те не трябва да са експлоатирани в близко време, ако са пустеели определен период е още по-добре, защото се облекчава процесът за био производство. След това трябва да ги редуваш достатъчно дълго. След това трябва да имаш подходяща база – постройки, пасища, да си произвеждаш фуражите. Тези фуражи трябва да бъдат гледани пак по биологичен начин. Не могат да се използват никакви компоненти, които съдържат ГМО съставки. И всичко това трябва да го доказваш на тези проверки на експертите от Националната агенция за безопасност на храните. Когато минеш този дълъг 3-4-годишен период, преминавайки през тези етапи, едва тогава стигаш до сертифицираща фирма. Когато сертифициращата фирма дойде на проверка, трябва да докажеш всичко записано в нормативния акт за необходимите изисквания. След това тя си прави ежегодните одити, потвърждава, че вие покривате изискванията на био производството. Бих казал, че хвърляш в една черна дупка много пари, без да получаваш възвращаемост. Трябва да имаш осигурено финансиране, за да ги има на етикета знаците и да имаш био продукт със съответна цена, която обикновено е няколкократно по-висока, отколкото на конвенционалното производство.

Какво трябва да се промени, за да има у нас сертифицирани кланици за био месо?

Това е въпрос на желание и икономически интерес от страна на бизнес операторите на първо място и разбира се, етап от бавното развитие на този бизнес. Направената справка в Регистъра на МЗХ показва, че засега само една от най-добрите фирми за производство на месни продукти присъства там. А какво трябва да се промени – може би просто да не се пречи и да не се правят нормативни промени, без да е наложително. Ако има „хляб“ в този бизнес, предприемачите няма да го пренебрегнат.

Как агенцията осъществява контрол върху производството в био сертифицираните ферми?

Този контрол се прави ежегодно, а критериите са регламентирани в Наредба №1 от 7 февруари 2013 г. за прилагане на правилата на биологичното производство на растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни, тяхното етикитиране и контрола върху производството и етикитирането. Контролът за спазване на правилата за биологично производство, преработка, означаване и търговия със земеделски продукти в нашата страна е в съответствие с разпоредбите на Регламент /ЕО/ № 834/2007 и Регламент /ЕО/ № 889 /2008 г. На контрол подлежат всички оператори на земеделски продукти. Контролиращите лица взимат проби за анализ на най-малко 5% от операторите, с които имат сключен договор за контрол и сертификация за прилагане на промишлени методи, които не са в съответствие с разборедбите на биологичното производство, използване на продукти за растителна защита, продукти за торене на почвата, храни и фуражи за изхранване на животните, замърсяване с неразрешени за биологичното производство продукти, както и използването на техники, които не са разрешени за био производството.

Какви качества трябва да има месото в търговската мрежа?

Ако вземем хубаво, охладено месо от един и същи вид животно, но едното да е от био, другото от конвенционално производство, аз ви гарантирам, че няма как да познаете, кое е биологичното. Във всеки организъм има така наречената хомеостаза. Ние като живи организми функционираме по един и същи начин, адаптираме се и към единия, и към другия начин на отглеждане. Ако гледаме свинско месо и в двата случая ще видим, че имаме светло червен цвят, с плътна конститенция. Разбира се, когато говорим за аромата на месото, можем да дадем поглед на въображението си. И в двата случая ще имаме добър вкус, хубав аромат. Затова казах, че качеството е имагинерно понятие.

В какви лаборатории се изследва качеството на био месото?

Когато говорим за изследване, нашата лаборатория е акредитирана по отношение на пълното изследване без остатъчните вещества. Правим пълна физикохимия, разбира се, правим и пълна микробиология на месото. Независимо дали е био, месото трябва да отговаря на изискванията по отношение на микробиология, физикохимия, лептика. Био месото трябва да е безспорно безопасно. Когато говорим за биофизичните показатели, трябва да има минимално количество протеин. Няма как да установим някакви разлики например в състава по отношение на основните хранителни вещества – протеини, мазнини, въглехидрати, минерали, защото организмите запазват тази хомеостаза. Излизането от тази нея вече води до болестно състояние. Разликата е, че едните са отгледани само от храни, които са био. При конвенционалното производство, за да се добие по-голямо количество месо, се включват допълнително различни добавки. Включва се тази прослувата химия, за която се говори толкова много. Био производството, в сравнение с конвенционалното, е в много по-малки количества и е доста по-скъпо като цена.

Related Articles

Как да бъдем еко на път?

Възможно ли е да обикаляме света, без да оставяме негативен екологичен отпечатък? Какво да направим, така че да пътешестваме устойчиво и трудно ли се...

Младежи се учат да живеят устойчиво в еко общност край село Буново

Мотивирани поддръжници на екологичния начин на живот се срещнаха през септември в българско еко селище за обмяна на идеи, опит и ноу-хау техники. Младежкият...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

22,037FansLike
0FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
- Advertisement -

Latest Articles

Как да бъдем еко на път?

Възможно ли е да обикаляме света, без да оставяме негативен екологичен отпечатък? Какво да направим, така че да пътешестваме устойчиво и трудно ли се...

Младежи се учат да живеят устойчиво в еко общност край село Буново

Мотивирани поддръжници на екологичния начин на живот се срещнаха през септември в българско еко селище за обмяна на идеи, опит и ноу-хау техники. Младежкият...

Гората.бг подарява 15 000 дръвчета

Гората.бг ще раздаде безплатно 15 000 дръвчета на всички, които искат „да се събудят за доброто“. По този начин организацията ще отпразнува Деня на...

Как да предпазваме океаните с всяко пускане на пералнята

При всяко изпиране дрехите ни отделят микротъкани, които попадат във водния поток и така намират път към моретата и океаните. Това не би било...