9.2 C
София

Екология на холистичния дизайн – Земята като жив организъм и ние.

 

Огромна палитра от творчески професии като архитектура, графичен дизайн, инженерство и изкуство се развиват от хиляди години. С днешна дата обаче вече можем да видим другото лице на човешката креативност. В момента Земята се намира в края на „ерата на петрола“, в която изкопаемите горива подпомагат безпрецедентния икономически растеж и… необратимите измененията на естествените екосистеми и климата. Осъзнавайки своята вина за използването на планетата за комерсиални цели, креативните дизайнери се опитват да проправят път на „екосъобразния“ дизайн. Проблемът е, че „екосъобразните“ решения се взимат в рамките на системата, която ги е причинила, всяко от тях се придържа към социо-икономическите условия, които са основата на проблема. Заключена в тази самозахранващата се примка, концепцията за екосъобразен дизайн кара хората с идеи просто да заместват един проблем с друг в своите творчески търсения.

Екологията на холистичния дизайн е алтернативна нова парадигма, която се изправя лице в лице с реалността на климатичните изменения на една изчерпваща ресурсите си планета. Идеята има последователи в цял свят и настоява, че не може да има реално решение без радикално нов подход към проблемите на средата и обществото. Думата „холистичен“, означаваща „цялостен“,насочва вниманието към идеята, че всички действия на дизайнерите могат да „се напаснат“ в контекста на функционираща като един жив организъм Земя, позната в научната и философска литература като „Гея“.

Гея е древногръцка богиня, която произлиза от първичния хаос и олицетворява Земята. Гея е и име, което д-р Джеймс Лъвлок, заедно с биолога Лин Маргулис избира за хипотезата, която двамата развиват за „Земята, която се държи като единен, саморегулиращ се механизъм“. 90-годишният учен нарича книгата си „Гея“ „последно предупреждение“ и развива идеята, че „цялата гама на живата материя на Земята, от китовете до вирусите, от дъбовете до водораслите, може да бъде разглеждана като един субект, способен да поддържа земната атмосфера и да отговаря на общите потребности. Субект, надарен със способности и сили далеч отвъд тези на съставните му части“. Гея може да се определи като сложна цялост, включваща биосферата, атмосферата, океаните и почвата, абсолют на взаимодействието между системите, който цели оптимална физическа и химическа среда за живот на тази планета. Тази хипотеза заляга в основата на екологията на холистичния дизайн, която настоява: „Живите и неживите системи на Земята представляват неразривно цяло, което се регулира и адаптира за живот от живите организми“. Така понятието „холистичен“ става водещ принцип за цялата човешка дейност, като хората са неразделна част от това цяло.

Ренесансът е епохата, която съсредоточава вниманието върху личността и „измъква“ индивида от природата като отделно самосъзнание. Модерният свят извежда тази тенденция до крайност и човекът е склонен да забрави, че винаги е част от онова, което наблюдава и да стигне до заблудата, че той контролира средата. Холистичния поглед предлага да се замени манията за контрол и прогнози с чувствителност към създаване и промяна. Ние не контролираме средата, ние участваме в нея.

Няма нещо, което да е по-далечно от идеята за Гея от модерното западно общество, което е обсебено новостите. Животът на новостите е кратък, продължаващ, само докато нещо по-ново не се появи. Новостите символизират прогреса. Употребата на думата „обсесия“ не е преувеличение в този смисъл и от екологична перспектива, тя ни води към разруха. Образованието по архитектурен дизайн играе централна роля в тази обсесия. Кои са успешните архитекти и дизайнери? Които предлагат нещо ново, нещо оргинално. Не сме ли обаче длъжни да отворим очите си за алтернативи, в които всяка промяна среща традициите на всекидневния живот? В рамките на опасността да бъдем погълнати от собствения си стремеж към нови и нови придобивки, въвеждането на иновации, поставящи на преден план различни ценности, трябва да стане приоритет номер едно на архитектите, които искат да създадават екологично жизнеспособни начини на живот. Приложените методи за качествен дизайн трябва да бъдат поставени в светлината на водещия принцип за симбиоза, която да подпомага създаването на обмислени решения, предвид нарасналата сложност на работа в системата на Гая.

Малко е страшно да се осъзнае, че онова, което ни впечатлява и вдъхновява – дизайнерската креативност, проявяваща се в различни професионални области като архитектура, графичен дизайн, инженерство, градско планиране и индустриален дизайн – е всъщност една от силите, които понастоящем застрашават човешкото съществуване. Като отговор на този морален императив последователите на идеята за холистичния дизайн предлагат създаването на широк „форум“, който да дискутира и увеличава осъзнаването на огромните и негативни последици, които има безогледното прилагане на човешката изобретателност. Целта на подобен форум, който може да бъде образователен модел или просто място за среща на съмишленици, би била да се предлагат и прилагат на практика холистични решения, където е възможно. В някои университети вече има студентски програми по „Екология на холистичния дизайн“, които опитват да променят начина на мислене на бъдещите архитекти по посока на интегрирането на техните проекти в средата, от която сме неразделна част.

Екологията на холистичния дизайн не е нова по своята същност идея. Подобно „сътрудничество“ между формите на живот и продуктите от тяхната дейност в рамките на едно цяло е естествен начин на съществуване за всички останали организми на планетата Земя и гениалната му простота е предизвиквала голям интерес у философи, учени и поети през изминалото хилядолетие. Йохан Волфганг фон Гьоте през последните си години живее във Ваймар, където умира през 1832 година. Английският писател Джордж Елиът го нарича „най-големият немски книжовник и последният истински енциклопедист на Земята“. Причина за това са научните заслуги на автора на „Фауст“ към теорията на цветовете и интересът му към антропологията и еволюцията, с които вдъхновява самия Чарлз Дарвин. В своите научни трудове той излага идеята, че визуалното възприятие е ключът към разбирането на органична форма. Почти сто години по-късно, отново във Ваймар, повлиян и от идеите на Гьоте, архитектът Валтер Гропиус основава Висше училище по строителство и художествено конструиране„Баухаус“. Новото училище е създадено с идеята за сътворяването на „тотално“ произведение на изкуството, обединяващо всички представители на визуално-пластичните изкуства. Идеята за развитие на традиционната архитектура като симбиоза между наука и изкуство нарежда стила „Баухаус“сред най-влиятелните течения в архитектурата на модернизма. За жалост училището има кратка и бурна история с продължителност само четиринадесет години.В епохата на Ваймарската република надделяват левите възгледи и Гропиус решава, че в новата епоха архитектурата трябва да е строго функционална, икономична и ориентирана към технологиите за масово производство. Така дизайнът, обединяващ наука и изкуство, бива постепенно отречен и изгубен във времето.

Една от основните теми в началото след основаването на училището са смятаните за фундаментални закони на пространствената композиция. „За да бъдат открити тези закони, интуицията трябваше да бъде комбинирана с математиката, реалните с трансцедентните закони, беше нужна постоянен обмен между индивида и космоса.“ Както светът на съвременната наука обаче, дизайнът се е отклонил от първоначално цялостния начин на мислене. Деветдесет години след основаването на Баухаус креативният сектор свирепо използва евтината енергия, подхранваща глобалната икономика. За дизайнерите тя означава, че почти всичко е възможно и скоростта, с която може да бъде постигнато, е пряко зависима от прекомерната употреба на енергия. Това създава огромен проблем с ресурсите и ни запраща към безкрайно мрачна картина на бъдещето, към която се движим с все по-ускоряващо се темпо. В предизвикателство пред креативните хора сега се превръща не построяването на все по-нови и причудливи сгради, комплекси и градове, а разбирането на действията ни в контекста на едно изчерпващо ресурсите си цяло и движението ни напред с минимум енергия и материали.

Целта на екологията на холистичния дизайн е да се открият начини за деликатно преплитане на човешката намеса в симбиозата на Гея. В този контекст става ясно, че няма как тясно определени и „опаковани“ екосъобразни решения, които от един момент нататък се превръщат просто в модни клишета, като рециклирането, компостирането и пестенето на електроенергия, да представляват цялостно решение на проблема. Много от тях предоставят на човешките същества илюзията, че могат да живеят неограничено дълго време по същия начин, само при условие, че шофират по-малко и рециклират от време на време. Което, в условията на изчерпващите се природни ресурси и нарастващото население, става все по-нереалистично.

 

 

Related Articles

Как да бъдем еко на път?

Възможно ли е да обикаляме света, без да оставяме негативен екологичен отпечатък? Какво да направим, така че да пътешестваме устойчиво и трудно ли се...

Младежи се учат да живеят устойчиво в еко общност край село Буново

Мотивирани поддръжници на екологичния начин на живот се срещнаха през септември в българско еко селище за обмяна на идеи, опит и ноу-хау техники. Младежкият...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

22,037FansLike
0FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
- Advertisement -

Latest Articles

Как да бъдем еко на път?

Възможно ли е да обикаляме света, без да оставяме негативен екологичен отпечатък? Какво да направим, така че да пътешестваме устойчиво и трудно ли се...

Младежи се учат да живеят устойчиво в еко общност край село Буново

Мотивирани поддръжници на екологичния начин на живот се срещнаха през септември в българско еко селище за обмяна на идеи, опит и ноу-хау техники. Младежкият...

Гората.бг подарява 15 000 дръвчета

Гората.бг ще раздаде безплатно 15 000 дръвчета на всички, които искат „да се събудят за доброто“. По този начин организацията ще отпразнува Деня на...

Как да предпазваме океаните с всяко пускане на пералнята

При всяко изпиране дрехите ни отделят микротъкани, които попадат във водния поток и така намират път към моретата и океаните. Това не би било...