7.4 C
София

Думите могат да бъдат по-силни от упойка

През 1978 г. директорът на Академията по педагогика във Виена д-р Франц Бер публикува в САЩ резултатите от успешно проведен училищен експеримент „Сугестопедия в началното училище“. На основа на идеите на проф. Лозанов през 70-те години в САЩ се разработва програма за ускоряване процеса на обучение. Направени са изследвания, като сугестопедията е използвана за обучение по английски, немски, финландски, руски, испански и други езици. Резултатите показват, че овладяването на съответния език е най-малко с 2-3 пъти по-бързо и по-трайно, отколкото при стандартната методика.

Проф. Лозанов ръководи няколко научни звена:

– Създава и ръководи 20 г. Държавен научно-изследователски институт по Сугестология.

– Създава и ръководи 10 г. Научен център по сугестология и развитие на личността към Софийския университет.

– Създава и ръководи 6 г. във Форалберг, Австрия, Научен институт за изследване на ученето.

Номиниран за общественозначима личност на 2011 г.

Проф. Лозанов е роден на 22.07.1926 г. в София. Баща му е бил асистент в Софийския университет, училищен инспектор, директор на училище и учител по история, а майка му – юрист. Младият Георги завършва гимназия с отличие, след което учи медицина в Софийския университет. Специализира в продължение на 3 г. психиатрия и неврология, но се насочва се главно към психотерапията. В БАН защитава дисертация по физиология на мозъка.

Успоредно с работата си в психиатрични болници 5 г., проф. Лозанов провежда експерименти в БАН върху функциите на мозъка. На базата на работата си като лекар достига до важни изводи за съществуването на значителни по обем и качество резерви на мозъка.

През целия си житейски път проф. Лозанов търси безопасни пътища за развитието на скритите резерви на човешкия мозък. Далеч от хипнозата и клиничното внушение, които са с команден характер, създава сугестологията – общуването, при което се дава възможност на личността да избира разсъдъчно и интуитивно, според своята структура.

Светът научава за него още преди да защити през 1971 г. дисертация в школата на проф. Велвовски, последовател на Бехтерев в Харков. Дисертацията е публикувана като монография и се смята за енциклопедия на сугестологията.

През 1965 г., за да докаже, че възможностите на човешкия мозък са необятни, проф. Лозанов прави първата безболезнена операция на ингвинална херния без упойка. Опериран е човек с проблеми със сърцето, а ролята на проф. Лозанов е била тази на анестезиолога, но с думи, за да се избегне риска от пълната упойка. След месец пациентът показва мястото на операцията. Там няма белег. Д-р Лозанов доказва, че думите могат да бъдат по-силни от упойка.

Няколко месеца по-късно смелият български учен прави опит със запомнянето на 1000 френски думи за един ден. 98 % успешен.

“След като мога да помогна на хората след операция да няма кръв, значи мога да помогна и в други неща. Колкото повече се натоварва паметта, толкова резултатите са по-добри“, споделя проф. Лозанов.

През 50-те години прави опити с възможностите на човешката личност чрез сугестия, водеща до хипноза, а по-късно, когато изследва вредата от хипнозата, започва да работи със сугестия в будно състояние. Лекувал е и деца, които не искат да ходят на училище, травмирани от недоброто отношение на учители. Според проф. Лозанов първата стъпка при лекуването е окуражаващата усмивка – и в педагогиката, и в медицината. Имал е подкрепата на българския психиатър проф. Емануил Шаранков, който го е насърчавал да експериментира.

Проф. Георги Лозанов е изследвал над 40 гадателя, сред които и пророчицата Ванга. В Института по сугестология е открита лаборатория по парапсихология – първата по това време в България. Когато проф. Лозанов отива за първи път при Ванга, тя му казва: „Защо си дошъл, бе, момче, нали ще ме изследваш?“ Професорът признава, че все още не е знаел, че ще я изследва.

Предизвиква интереса на българските спецслужби, но не успява да даде обяснение за дарбата на леля Ванга. Когато Тодор Живков го пита, дали е истина, това, което хората говорят за Ванга, ученият пише доклад. В него му казва, че ако той познае 5%, а самият учен – 8%, то Ванга ще познае 12%. Затова си заслужава да бъде и обект на изследване.

Най-разпространена по света обаче е неговата сугестопедична методика за обучение по чужди езици и други предмети. Изключителната отдаденост и професионализъм на повече от стоте научни сътрудници, преподаватели, технически персонал от Института по сугестология под ръководството му се увенчават със световно признание. През 1978 г. методиката му е наблюдавана официално от 25-членна международна комисия на ЮНЕСКО. Оценена е като най-добра и е препоръчана за прилагане по всички предмети в света. Този метод по това време се е използвал в 16 български училища, както и в Педагогическата академия на Виена, Австрия.

Заедно с неговата талантлива сътрудничка проф. д-р Евелина Гатева, проф. Лозанов изследва въздействието на класическото изкуство в процеса на обучение. С нейна помощ теоретичните постановки на проф. Лозанов се обличат в най-силното внушение на изкуството и в изкуството на преподаването.

През 1980 г. проф. Лозанов е арестуван и до 1989 г. е под домашен арест. Причините са неизвестни. През 1984 г. е отстранен от поста директор на Института по сугестология (през 1991 г този институт е закрит). Представителят на Министерството на Образованието съобщава като обяснение: „Талантлив учен, но лош администратор”.

За съжаление изолирането на професор Лозанов от международната научна сцена изиграва лоша услуга на хуманитарната страна на методиката. Създават се много имитаторски течения по света. Две американски журналистки – Лин Шрьодер и Лейла Острандер написват книгите „Психични открития отвъд желязната завеса“ и „Суперобучение”.

Приживе проф. Лозанов смята, че именно от САЩ започва изкривената представа за научната истина. Там възприемат нещата като смесица от йогийско дишане, зен, ръководена релаксация. Това противоречи на метода на професора, при който няма никакво насилие над личността, нито пък ръководене.

През 1993 г. напуска родината и се установява в Австрия.

През 2010 г. се връща в България. Всичко е случайно. През 2006 г. с него се свързва българката Ванина Бодурова. 34-годишна, преподавател и преводач за престижни специализирани научни списания, тя преминава през обучение по сугестопедия. Твърдо решена да му помогне да излезе от ролята на persona-non-grata в родината, изоставя работата и живота си в Испания и го придружава в завръщането му в България. До последния му дъх работи с него за съживяване на сугестопедичната система на родна земя.

“Само в България методът продължава да съществува в оригиналния си вид и по света, където преподавателите са обучени от мен“, признава приживе проф. Лозанов.

В едно от последните си интервюта проф. Лозанов казва: „Винаги съм знаел, че съм българин. Имах големи успехи и в САЩ, и във Виена, но знаех, че моето място е в България. Тук съм измислил сугестологията, тук в началото срещнах поддръжката на хора, които ме разбираха…..Много години имаше критики и отрицание, трябваше да доказвам, че не съм мошеник. Във Виена уважаваха труда ми. Щом усетих, че нещата са почнали да се променят в България, реших да се върна, защото искам да съм полезен на родината си… Сигурно ще ме оценят, когато вече няма да ме има“. Така и става.

Популярността на проф. Лозанов в родината му се дължи не на академичната общност, за която той е мит; не на родното Министерство, което го пренебрегва до февруари 2012, когато министър Игнатов и екип се покланят на учения по време на една паметна среща в Сливен; не на Софийския Университет, към чийто ректор до 2006 г. е подавал молба за възстановяване на Центъра по Сугестология и развитие на личността и е получавал многократни откази, а на един иностранец.

Американският психотерапевт д-р Мел Гил започва да търси връзка с идола на своя живот през 2009 г., когато прочита апела на проф. Лозанов, да не оставят  сугестопедията да умре заедно с него. През 2010 г. след едногодишна кореспонденция, авторът на „Метатайната” и „Нездравият разум” посещава България. Срещат се в Сливен през ноември 2010 г. Градът вече е приел през април и френската антроположка Ноеми Пеймал, която пише, че следващото хилядолетие ще е на сугестопедията. Много изтъкнати личности посещават проф. Лозанов на организираната международна конференция по сугестопедия през юли 2010 и си отиват. Д-р Гил обаче е решен да застави българите да се събудят и да признаят, че по тази земя ходи един велик човек, забравен от своите.

На 9 декември 2011 г. д-р Лозанов се доверява на д-р Гил да продължи изследванията, да спомогне за разпространението на автентичната сугестопедия в България и по света. Срещата е между двама мъже на честта.

Тази година д-р Мел Гил най-после успя да изпълни обещаното и създаде Асоциация по Сугестопедия „Проф. д-р Георги Лозанов”.

Българският учен винаги е вярвал в неподозираните възможности на човешкия мозък. Но важното е да не си привързан към материалното и печалбата, а към идеята. Едни от последните му думи, отправени към негови ученици, са:

„Човешката психика е неразбираема. Разбираема е само от гледна точка на любовта и свободата.”

На 6 май 2012 г. светът се раздели с един изключителен човек и голям учен, който превърна любовта към човека в научен закон. Проф. Георги Лозанов умира в Сливен, заобиколен от предаността на учениците си. След смъртта му се превръща в култова фигура за новото поколение педагози, родители, психолози, хора.

 

 

 

Related Articles

Как да бъдем еко на път?

Възможно ли е да обикаляме света, без да оставяме негативен екологичен отпечатък? Какво да направим, така че да пътешестваме устойчиво и трудно ли се...

Младежи се учат да живеят устойчиво в еко общност край село Буново

Мотивирани поддръжници на екологичния начин на живот се срещнаха през септември в българско еко селище за обмяна на идеи, опит и ноу-хау техники. Младежкият...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

22,037FansLike
0FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
- Advertisement -

Latest Articles

Как да бъдем еко на път?

Възможно ли е да обикаляме света, без да оставяме негативен екологичен отпечатък? Какво да направим, така че да пътешестваме устойчиво и трудно ли се...

Младежи се учат да живеят устойчиво в еко общност край село Буново

Мотивирани поддръжници на екологичния начин на живот се срещнаха през септември в българско еко селище за обмяна на идеи, опит и ноу-хау техники. Младежкият...

Гората.бг подарява 15 000 дръвчета

Гората.бг ще раздаде безплатно 15 000 дръвчета на всички, които искат „да се събудят за доброто“. По този начин организацията ще отпразнува Деня на...

Как да предпазваме океаните с всяко пускане на пералнята

При всяко изпиране дрехите ни отделят микротъкани, които попадат във водния поток и така намират път към моретата и океаните. Това не би било...